Idræt og klubtilbud

Om klubtilbud og idræt på Fonden Landbo

Klubtilbud på botilbudet Landbo

På Landbo afholder vi hver onsdag aften klub for de beboere, som har lyst til at deltage.
I klubben forsøger vi at tilbyde et varieret udbud af aktiviteter, så vi tilgodeser flest mulige beboere. Klubbens mål er at tilbyde spændende, sjove og vedkommende fritidsaktiviteter, som også har til formål at styrke sammenholdet i gruppen af beboere og om muligt at danne nye relationer.

Aktiviteterne bliver normalvis aftalt for en måned ad gangen på et planlægningsmøde, hvor de sonm har lyst, deltager. Beboerne har fte mange gode ideer og initiativer. Vi bestræber os på at planlægge både indendørs- og udendørsaktiviteter. Vi tager naturligvis højde for årstidens skifte.

I vinterperioden er der som regel en fast aktivitet i form af bowling eller spilleaftener med med enten brætspil eller x-box/wii-spil. Vi har også om vinteren afholdt eks. skønhedsaftener med ansigtsmasker, skattejagt, afspændingsaftener, filmaften og teater.

Til årets højtider kan klubaftnerne gå med julehygge/juleklip, halloween hygge og forberedelser til fastelavn.

I sommerperioden har vi fokus på udendørsaktiviteter så som badeture ved stranden, blå og grill hygge, udendørsspil og fange Pokémons i byen.

Vi har også igennem tiden været på virksomhedsbesøg hos Falck og haft et sanse-tema, hvor vi smagte, rørte, duftede og lyttede os frem. Dette tema blev afsluttet med et besøg fra en blind mand, som fortalte om sin hverdag som synshandicappet. beboerne var meget nysgerrige og stillede mange fornuftige spørgsmål.

Tilbud fra Mariagerfjord Idrætsforening

Beboerne på Fonden Landbo´s afdelinger har mulighed for at benytte tilbud fra Mariagerfjord Idrætsforening.

Beboerne tilbydes at deltage i flere forskellige idræts aktiviteter, alt efter interesse. Vi kan se at det giver beboerne mange gode oplevelser at deltage.

Idrætten giver også beboerne mulighed for at etablere venskaber  uden for botilbuddet, som forbedre deres sociale kompetencer, samt at de lærer at samarbejde om fælles opgaver.

Beboerne lærer at tilsidesætte egne behov for fællesskabet og accept af andres meninger og behov.

Idrætten forbedre beboernes fysiske kondition og motoriske koordination, og de får større kendskab til egen krop og krops kontrol.

Vi deltager gerne i flere idræts arrangementer.

Det kan eks. være deltagelse på stævner over flere dage eller endags aktiviteter.
Vi har før deltaget i eks. Vejle idrætsfestival, stævne i Vejle og St. Øksø løb.

Du kan læse mere om Mariagerfjords Idrætsforening her:
http://www.mariagerfjordidraetsforening.dk