DEN PÆDAGOGISKE TILGANG

​På Fonden Landbo er vores pædagogiske fundament dybt forankret i Bowlby's relationsteori, som understreger vigtigheden af stærke, trygge relationer. Dette princip er afgørende for vores tilgang og fremgår yderligere af vores personalehåndbog.


Rummelighed er central i vores arbejde; det kræver, at vi som fagpersoner er villige til at tilpasse os og give plads til den enkelte borger. Dette skaber en nødvendig ramme for udvikling og forandring.

Vi arbejder ud fra en ligeværdig og respektfuld tilgang, hvor det pædagogiske arbejde bygger på relationen mellem pædagog og borger.  Derfor har alle medarbejdere I 2024 også været på 2 dages autisme kursus.

Vores værdigrundlag og metodikker, herunder neuropædagogik og KRAP, sikrer, at vi kan rumme og støtte borgernes udfordringer, og skabe et miljø, hvor der er plads til udvikling.

Vores langvarige erfaring viser, at denne tilgang fører til trivsel og udvikling hos vores borgere.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående Fonden Landbo, pladser m.v. er du velkommen til at kontakte os, vi vender tilbage inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

KRAP​ Pædagogik

KRAP Pædagogik kombinerer en anerkendende tilgang med kognitive teorier og fokuserer på positive aspekter samt et bio-psyko-socialt syn på individet, betragtende mennesket i sin helhed i samspil med omgivelserne.

Efter et 15 måneders KRAP uddannelsesforløb i 2015 har vores personale deltaget i opfølgningskurser for at sikre ensartede mål og metoder.

Vi er forpligtet til kontinuerlig uddannelse for at understøtte vores målgruppes udvikling.

Senest har vi i 2021/2022 beriget vores faglige indsigt med neuroaffektiv udviklingspsykologi, ledet af Dorte Bærentzen, en erfaren psykoterapeut og familieterapeut, for at optimere vores pædagogiske praksis.

STU – uddannelse til unge mellem ​16-25 år


​Hos Landbo tilbyder vi STU-uddannelse til unge mellem 16 og 25 år. Vi holder til i Hadsund, hvorfor vi blandt andet

tager imod unge fra Aalborg, Hobro og det øvrige Nordjylland, der har brug for uddannelseshjælp,

men vi tager også imod unge fra Midtjylland og resten af landet.

- "Jeg vil gerne have en gård med heste.
​Jeg ved ikke hvornår, men jeg tror på, at det nok skal ske
",       
​siger
Amanda      .

Hvad er STU-uddannelse?

Hvad er STU-uddannelse?
STU-uddannelsen er designet til unge op til 25 år med udviklingsmæssige udfordringer eller særlige behov, som søger alternativer til traditionelle ungdomsuddannelser.

Målet er at udvikle personlige, faglige, og sociale færdigheder for en mere selvstændig og aktiv voksen tilværelse, hvilket kan åbne døre til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Læs her om 21-årig Karolines succes med STU.


Vores STU tilbyder et unikt og hyggeligt læringsmiljø, hvor vi udnytter både byens og naturens ressourcer.

Med en relationspædagogisk tilgang, individuel anerkendelse, og fokus på elevernes styrker og interesser, sikrer vi en forudsigelig og struktureret hverdag.

Vi tilbyder:

  • ​Relationspædagogisk tilgang
  • ​Individuel og anerkendende tilgang
  • ​Overskuelig, forudsigelighed og struktureret skoledag
  • ​Afsæt i elevens styrkesider og interesser
  • ​Temaorienteret undervisning
  • ​Krop og bevægelse tænkes ind i dagligdagen

Ledet af Lene Friis Svendgaard på Rosenly, begrænser vores STU sig til maksimalt 5 studerende for at sikre kvalitet og opmærksomhed til hver enkelt.

Vi tror på succesoplevelser, helhjertet nærvær, og at alle elever har et uudnyttet potentiale, de gør det bedste, de kan.

Lene har sammensat et hold, som varetager STU forløbet, der udbydes mange aktiviteter, som er målrettet de studerendes ønsker og mål.

Vores aktiviteter, herunder rideterapi, kreative fag og ekskursioner, er tilpasset de studerendes behov og mål.

Vi er særligt stolte af vores nye initiativ, der forbereder unge til kørekort ved at træne dem i trafikken.

Har du brug for yderligere information om STU eller vores rammer, eller har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os eller læse hele artiklen om Amanda, som virkelig har udviklet sig.

Lene Friis Svendgaard

Tlf.: 29 88 53 25

lene@landbo.nu

Har du spørgsmål?

Skriv til os via formularen, så vender vi tilbage inden for 24 timer.


*Husk ikke at skrive personfølsomme oplysninger.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vejen til udvikling​

Botilbudet Landbo er et Socialpædagogisk botilbud for voksne med autisme og voksne med ADHD. Landbo er godkendt af Nordjyllands Amt og Mariagerfjord kommune. Vi tilbyder STU- uddannelse til børn og unge mellem 16-25 år.

Visitation

Forstander Frants Laustsen

​Tlf.: 21 46 61 42

Mail: landbo@landbo.n​u

Afdelinger

Viceforstander Myrna Christensen

​Tlf.: 22 93 30 43

Mail: myrna@​landbo.nu

Adresseoplysninger

Lykkegården

Gl. Hadsundvej 2

9550 Mariager​

Landbo
Aalborgvej 78 + 80
9560 Hadsund​

Rosenly

Gl. Hadsundvej 4

9550 Mariager

Æblehaven
Storegade 86
9550 Mariager​

Elmevej

Elmevej 1A, 1B, 1C og 1D, 10 og 12

9550 Mariager​

Botilbudet Landbo - Den selvejende Institution @2006       |       CVR: 30139569       |       Whistleblower     |       Persondatapolitik