Forside

Vores hjemmeside er under ombygning – kontakt os ved spørgsmål

Botilbud i Nordjylland, Midtjylland, Jylland og Sjælland

Landbo modtager unge/voksne med autisme og anden ASF udfordring

Personer med gennemgribende udviklingforstyrrelser, tilbydes ophold på Landbo. Her er tilbuddet bo, arbejde, og fritid i trygge rammer.

Den pædagogiske tilgang på Landbo er altid ligeværdig og respektfuld. Vi benytter ingen magtanvendelse.

Følg med på Facebook

Landbo & Lykkegården er godkendt og under løbende tilsyn fra socialtilsynet.

Med mindst 1 anmeldt tilsyn årligt. Derudover kan der forekomme uanmeldte tilsyn.

Landbo er et botilbud til unge/voksne med fysiske og psykiske udviklingshandicap, vi modtager unge/voksne i alderen 18 til 40 år . Landbo tilbyder et liv i trygge rammer, med optimale udviklingsmuligheder, Landbo er et helhedstilbud, altså med bopæl, arbejde og fritid i et og samme tilbud.

Landbo er i 2015 godkendt til 18. faste pladser, fordelt på Landbo Skovbo & Lykkegården 15 af de unge bor i selvstændige boliger enten eget hus, eller lejlighed på Botilbudet.

null

Landbo

Botilbudet Landbo er et Socialpædagogisk tilbud for voksne med autisme og ADHD. Landbo er godkendt af Nordjyllands Amt og Mariagerfjord kommune.

null

Lykkegården

Målgruppen på Lykkegården er identisk med den på Landbo, vi gør det vi er bedst til, og det er at yde et højt kvalificeret botilbud til unge/voksne, som er indenfor området ASF.