​Fritid og beskæftigelse på Fonden Landbo

Fonden Landbo er et helhedstilbud, derfor tilbyder vi beboeren beskæftigelse på stedet, i samarbejde med vores aktivitetspersonale. 

Vi vil finde ind til de ressourcer vores beboere besidder, i den udstrækning det er muligt tages afsæt i denne ressource, eksempelvis ved at tilbyde egentligt produktionsarbejde, eller beskæftigelse af mere simpel karakter som feks. hobbyaktiviteter eller anden kreativ aktivitet. Beskæftigelsen vil blive afstemt efter den enkeltes formåen og ønsker.​

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål angående Fonden Landbo, pladser m.v. er du velkommen til at kontakte os, vi vender tilbage inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Social træning

Målet for social træning er at gøre beboerne i stand til at færdes uden for Fonden Landbo.

Vi træner i at stå i kø ved indkøb, ved at stå ved siden af og vise hvordan man gør. En øvelse kan også være at udvise tålmodighed, for eksempel i et venteværelse.

Social træning er også at deltage i arrangementer, hvor man indgår i et samspil med andre. Træningen foregår også når beboerne skal på hjemmebesøg hos familien. Efter besøget evaluerer vi forløbet i samarbejde med beboeren og de pårørende.​

For at skabe helhed i tilbudet, inddrager vi forældre og pårørende i den udstrækning det er muligt og til gavn for parterne. Vi tror på, at når forældre og pårørende er aktive, har det en positiv indvirkning på beboerens tilknytning til stedet. Ved særlige lejligheder inviterer vi familie, pårørende og øvrigt netværk til hyggeligt samvær med beboerne og personale hos Fonden Landbo.


Vi mener, at disse arrangementer styrker familien, netværket og vores fælles relationer, samt giver os en indsigt i de ressourcer, der er omkring hver enkelt beboer.

Har du spørgsmål?

Skriv til os via formularen, så vender vi tilbage inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vejen til udvikling

Botilbudet Landbo er et Socialpædagogisk botilbud for voksne med autisme og voksne med ADHD. Landbo er godkendt af Nordjyllands Amt og Mariagerfjord kommune. Vi tilbyder STU- uddannelse til børn og unge mellem 16-25 år.

Adresseoplysninger

Forstander Frants Laustsen

Visitation

​Tlf.: 21 46 61 42

Mail: landbo@landbo.n​u

CVR: 30139569

Landbo

Aalborgvej 78 + 80, 9560 Hadsund​

Tlf.: 22 93 30 43

Mail: myrna@​landbo.nu

Lykkegården

Gl. Hadsundvej 2, 9550 Mariager​

Tlf.: 22 93 30 43
Mail: myrna@landbo.nu

Rosenly

Gl. Hadsundvej 4, 9550 Mariager

Tlf.: 22 93 30 43
Mail: myrna@landbo.nu

Boligerne på Elmevej

Elmevej 1A, 1B, 1C og 1D

Elmevej 10​

Elmevej 12​

9550 Mariager

​​Tlf.: 22 93 30 43

Mail: myrna@landbo.nu