STU i Nordjylland

Hvordan udbyder Botilbudet Landbo STU?

Teori, mål og metoder
Den pædagogiske tilgang i undervisningen i et STU forløb er helt tilsvarende den pædagogiske metode, der finder anvendelse på Botilbudet Landbo i Nordjylland. Den har sit afsæt i en pædagogisk tilgang, som bygger på relationen mellem pædagogen/underviseren og eleven, kaldet relationspædagogik. Dette er vores værdigrundlag og metoden er grundlæggende for vores arbejde og dagligdag med eleverne. Til relationspædagogikken har vi defineret følgende

Regelsæt:

  • Eleven betragtes som et selvstændigt individ med udviklingsmuligheder, på trods af forskellige handicaps og nedsat funktionsniveau.
  • Som undervisere er vi bevidste om forskellen mellem læring, dannelse og tilpasning.
  • Det pædagogiske sigte vil være centreret om relation, dialog og gensidighed.
  • Omsorg og nærvær er et nøgleord i hverdagen på STU-Landbo.
  • Vi forholder os til begreber som: Respekt, forståelse, engagement, forhåbninger, tiltro og udvikling.
  • Kommunikationen på STU-Landbo har afsæt i respekt og accept af andre mennesker.
  • Et mål som prioriteres højt er, at eleven trænes til at begå sig i samfundet.
  • Der arbejdes efter individuelle mål og fokuspunkter.
  • Landbo STU er målrettet den gruppe af unge, som udfordres af ASF og beslægtede diagnoser, Landbo STU er det optimale tilbud, når der er behov for et “skræddersyet” uddannelsestilbud.