Personalet

Personale på Fonden Landbo.

Personale

Personalegruppen er bevidst bredt tværfagligt sammensat, både hvad angår interesser, livserfaring og faglige erfaringer . Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor vi bruger hinandens ressourcer, er fleksible og engagerede i arbejdet med beboerne. Vi ved, at det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og refleksion, samt har loyalitet og respekt for hinanden.
Personalet arbejder med egen personlig og faglig udvikling. Dette sker via supervision, temadage, kurser og personalemøder. Personalet har stor viden om målgruppen og holder sig ájour med ny viden og tiltag på området.

 

Under de forskellige afdelingers sider, kan du se billeder af alt personale der arbejder i pågældende afdeling.

 

Supervision
Pædagogisk arbejde stiller store krav til den enkelte medarbejder, der arbejder med alle aspeker af beboernes liv, derfor er det af afgørende betydning, at personalet har mulighed for at modtage psykologisk vejledning samt løbende supervision. Hos Fonden Landbo har vi tilknyttet en psykolog, som laver faglig supervision til det pædagogiske personale og benyttes efter behov.

Tæt psykologisk støtte og vejledning er en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Personalet arbejder med stor faglig og personlig involvering, derfor prioriterer vi supervision og psykologisk vejledning højt.