STU-Landbo

STU i Nordjylland – Hvad er STU på Botilbudet Landbo?

STU-Landbo henvender sig til unge med særlige behov, som efter grundskolens ophør ikke har erhvervet de fornødne faglige, personlige og sociale kompetencer til at kunne benytte sig af de ordinære ungdomsuddannelser.

STU: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Undervisningen gives i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov.

Et STU forløb varer 3 år á 40 undervisningsuger på hver 28 lektioner, i alt 840 lektioner pr. år. Heraf kan op til 280 lektioner være i praktik.

Et STU forløb kan startes på alle tider af året.

Et STU forløb indledes med et 12 ugers afklaringsforløb og afsluttes med et udslusningsforløb.

Én gang om året afholdes et møde med eleven og UU-vejleder, hvor uddannelsesplanen revideres og fremadrettes.

Ved afslutning udstedes et kompetencebevis.

Målgruppen hos STU:
STU-Landbo henvender sig til unge med særlige behov. På STU-Landbo har vi primært elever med

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • ADHD
  • Andre psykiatriske diagnoser

Formål med undervisningen:
Undervisningen skal forberede den enkelte elev på en voksentilværelse, hvor han/hun udvikler selvværd, selvindsigt, selvstændighed og socialisering i så høj grad som muligt. Den enkelte elev skal forbedre og udvikle sine kompetencer til at kunne:

  • Have et aktivt samspil med andre mennesker
  • Benytte evt. muligheder for uddannelse og/eller erhverv
  • Arbejde hen imod en mere selvstændig tilværelse
  • Deltage i forskellige fritidstilbud.

Lidt om underviserne på Landbo:

På STU-Landbos skoledel i Hadsund varetages undervisningen af lærer Hanne Muhl Laursen, tidligere folkeskolelærer med speciale i specialundervisning og dansk, samt psykomotorisk terapeut Marianne Vangberg.

Valgfagene varetages hovedsageligt af personale tilknyttet Botilbudet Landbo, der alle har særlig kompetence og interesse inden for deres undervisningsområde.

Kontakt STU-Landbo for yderligere oplysninger:

STU-Landbo
Mejerigade 5
9560 Hadsund
Tlf: 21998381
E-mail: stu@landbo.nu