Landbo

Landbo

Vi driver et Specialpædagogisk botilbud for voksne med autisme, og voksne med andre ASF udfordringer. Landbo er godkendt af Socialtilsyn Nord i 2015. Socialtilsynets godkendelse kan læses her.

Landbo tilbyder også et 3. årigt STU forløb. (særlig tilrettelagt uddannelse) for unge mellem 18 og 25 år. Forhør nærmere.

Landbo:

 • Er et socialpædagogisk tilbud for voksne med autisme
 • Er et botilbud til unge/voksne med fysiske og psykiske udviklingshandicap
 • Modtager unge/voksne i alderen 18 til 40 år, ved indskrivning.
 • Tilbyder et liv i trygge rammer, med optimale udviklingsmuligheder
 • Er et helhedstilbud, altså med bopæl, arbejde og fritid i et og samme tilbud
 • Er i 2015 godkendt til 18. faste pladser, fordelt på Landbo & Lykkegården
 • 12 af de unge bor i selvstændige boliger enten eget hus, eller lejlighed på Botilbudet

På Landbo arbejder vi målrettet med denne gruppe af unge/voksne der som udgangspunkt har behov for støtte og pædagogisk handling, enten som følge af udviklingsforstyrrelser og/eller psykiatriske lidelser.

Botilbudet Landbo er bla. specialiseret i

 • Autismespektrum forstyrrelser (ASF)
 • Aspberger og beslægtede forstyrrelser
 • NLD
 • Atypisk autisme / ofte med et plejebehov

På Landbo arbejder vi med denne gruppe, og der er gennem årene indsamlet en del erfaringer, som er medvirkende til at vi kan rumme og skabe udvikling hos disse unge.

Landbo beskæftiger flg. faggrupper socialpædagoger, lærer, socialrådgiver, ergoterapeut, plejere, psykolog m.mBotilbudet er beliggende i udkanten af Hadsund by. De landlige omgivelser giver gode muligheder for et aktivt udendørsliv.

Landbo og Lykkegården har de bedst tænkelige boligforhold, vi prioriterer de fysiske rammer meget højt, da de er rammen om et trygt og udviklende liv.