Storegade (ny)

Storegade.

PERSONALE

Personalegruppen er bevidst bredt tværfagligt sammensat, både hvad angår interesser, livserfaring og faglige erfaringer . Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, hvor vi bruger hinandens ressourcer, er fleksible og engagerede i arbejdet med de unge/voksne. Vi ved, at det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og reflektion, samt har loyalitet og respekt for hinanden.
Personalet arbejder med egen personlig og faglig udvikling. Dette sker via supervision, temadage, kurser og personalemøder. Personalet har stor viden om målgruppen og holder sig ájour med ny viden og tiltag på området.

 

Supervision
Pædagogisk arbejde stiller store krav til den enkelte medarbejder, der arbejder med alle aspeker af beboernes liv, derfor er det af afgørende betydning, at personalet har mulighed for at modtage psykologisk vejledning samt løbende supervision. På Landbo har vi derfor valgt at ansætte en psykolog på fuld tid. Psykologens opgave er at sikre der til stadighed arbejdes fagligt og proffessionelt, med størst mulig udbytte for beboerne på Landbo.

Tæt psykologisk støtte og vejledning er en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Personalet arbejder med stor faglig og personlig involvering, derfor prioriterer vi supervision og psykologisk vejledning højt.