Personale

Personalegruppen er bevidst bredt tværfagligt sammensat, både hvad angår interesser, livserfaring og faglige erfaringer . Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, hvor vi bruger hinandens ressourcer, er fleksible og engagerede i arbejdet med de unge/voksne. Vi ved, at det er vigtigt med et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til humor og reflektion, og hvor vi er loyale og har respekt for hinanden.
Personalet arbejder med egen personlig og faglig udvikling. Dette sker via supervision, temadage, kurser og personalemøder. Personalet har stor viden om målgruppen og holder sig ájour med ny viden og tiltag på området.

Supervision
Pædagogisk arbejde stiller store krav til den enkelte medarbejder, der arbejder med alle aspeker af beboernes liv, derfor er det af afgørende betydning, at personalet har mulighed for at modtage psykologisk vejledning samt løbende supervision. På Landbo har vi derfor valgt at ansætte en psykolog på fuld tid. Psykologens opgave er at sikre der til stadighed arbejdes fagligt og proffessionelt, med størst mulig udbytte for beboerne på Landbo.

Tæt psykologisk støtte og vejledning er en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Personalet arbejder med stor faglig og personlig involvering, derfor prioriterer vi supervision og psykologisk vejledning højt.

Trivselssamtaler
For at opnå størst mulig positiv udvikling hos beboerne, har psykologen regelmæssige trivselssamtaler med hver enkelt beboer. Samtalerne er vigtige for at afdække eventuelle blokeringer, som står i vejen for den personlige udvikling.

personale-alt-vedr-landbo-2014-257

Frants Laustsen
Forstander

dsc01138

Tina Villadsen
Afdelingsleder / Koordinator

Ulla Jørgensen
Afdelingsleder, Lykkegaarden

phoca_thumb_l_683_003

Majbritt Laustsen
Socialrådgiver

phoca_thumb_l_683_006

Sanne Hammer
Rideterapi /Pædagog

dsc01230

Rikke Jensen
Pædagog

Lisbeth Malskær
Butik

phoca_thumb_l_683_008

Jørgen Moth
Plejer

phoca_thumb_l_683_009

Lisbeth Kostending
Butik og dagbeskæftigelse

phoca_thumb_l_683_011

Claus Hougaard
Lykkegården /Landbo

phoca_thumb_l_683_001

Ulla Jørgensen, afd. leder på
Lykkegården / Rideterapi

phoca_thumb_l_683_010

Karsten Nielsen
All-around

phoca_thumb_l_683_013

Marianne Vangberg
Psykomotorisk terapeut/Oasen

phoca_thumb_l_683

Lis Jensen
Pædagog

Inge Jensen Køkkenchef på Landbo

Inge Jensen
Køkkenchef på Landbo

DSC01143

Laila Øland Laursen
ssh på Landbo/stuehus

Vibber
Pædagog på Landbo

Hanne Laursen
lærer /STU ansvarlig

Susanne Hueck
Køkkenassistent

Socialpædagog Charlotte Theil

Charlotte Theil
Socialpædagog

Tilde Hoffmann
Socialpædagog