Om os / Boligtilbud

Botilbudet Landbo er et Socialpædagogisk tilbud for voksne med autisme og ADHD. Landbo er godkendt af Nordjyllands Amt og Mariagerfjord kommune efter lov om social service § 107, 2006/2007.

Bemærk venligst de meget fordelagtige bo-muligheder der findes på Landbo, de findes ikke bedre noget sted.

Landbo:

Er et botilbud til unge/voksne med fysiske og psykiske udviklingshandicap, vi modtager unge/voksne i alderen 18 til 40 år ved indskrivning.

Landbo tilbyder et liv i trygge rammer, med optimale udviklingsmuligheder, Landbo er et helhedstilbud, altså med bopæl, arbejde og fritid i et og samme tilbud er i 2015 godkendt til 17. faste pladser, fordelt på Landbo & Lykkegården
12 af de unge bor i selvstændige boliger enten eget hus, eller lejlighed på Botilbudet.

Botilbudet Landbo er bla. specialiseret i:

  • Autismespektrum forstyrrelser (ASF)
  • Aspberger og beslægtede forstyrrelser
  • NLD
  • Atypisk autisme
  • ADHD

Den pædagogiske metode betyder at vi ikke har haft magtanvendelser de seneste 4 år.

På Landbo arbejder vi målrettet med denne gruppe af unge/voksne der som udgangspunkt har behov for støtte og pædagogisk behandling, enten som følge af udviklingsforstyrrelser og/eller psykiatriske lidelser.

Vi henviser til siden “mål og metode”, hvor vi uddybende beskriver vores værdigrundlag teori og metode.

Ofte hører vi fra de kommunale sagsbehandlere, at den unge er autist, men i et autist tilbud har den unge en udpræget ADHD adfærd, omvendt er det den autistiske personlighed der fylder hvis den unge er anbragt i et ADHD tilbud.

Disse unge, anbringes ofte uden held, og med gentagne fiaskoer og nederlag
til følge. På Landbo arbejder vi med denne gruppe, og der er gennem årene indsamlet en del erfaringer, som er medvirkende til at vi kan rumme disse unge. Landbo beskæftiger flg. faggrupper socialpædagoger, lærer, socialrådgiver, ergoterapeut, plejere, psykolog m.m

Botilbudet er beliggende i udkanten af Hadsund by. De landlige omgivelser giver gode muligheder for et aktivt udendørsliv.

Selve bodelen er et stort stuehus på 250 m2. Huset er indrettet med 6 dejlige værelser, der er af varierende størrelse. En hyggelig stue, et kontor, et nyt køkken, samt 2 nye badeværelser.

Der er 150 m2 velindrettet aktivitetshus, som bl.a. anvendes til dagbeskæftigelse, her er et utal af muligheder. Aktiviteterne afstemmes efter brugerens behov. Aktivitetshuset indeholder et stort køkken med spiseplads til 15, billardbord, kontor, depot, aktivitetsafdeling samt 2 toiletter.

Iforlængelse af aktivitets-huset har vi pr. 1. april 2008 indrettet 2 nye store lejligheder på hver 50 kvm. med alt tilbehør. Her er bad og toilet, samt køkken til hver lejlighed. Alt fremtræder lyst og venligt.

I stalden har vi indrettet 3 hestebokse til Basse, Dino og Viktor. Der er endvidere mulighed for andre aktiviteter i laden såsom værksted, opmagasinering af ATVér, havetraktor m.m.

Nyt-nyt pr. 1. marts 2013 har vi taget 110 kvm opvarmet værksted i brug, her er der beskæftigelsesmuligheder for alle.

Derudover er der en overdækket solterresse på ca. 60 m2. der fungerer som havestue i sommerhalvåret.

Da Botilbudet Landbo ligger tæt ved Mariager fjord vil en del af husets aktiviteter foregå i miliøet omkring fjorden.

Der er indlagt sejlture af varierende længde, afhængige af deltagerenes lyst. Som regel sejles der ca. 5 uger i sommerferien.

I november 2008 åbnede Landbo “Kræmer-hjørnet” i Hadsund. “Kræmer-hjørnet” er en butik som sælger nye og brugte ting.Vi henviser til siden”Butik”.

Landbo er en del af et større landsdækkende netværk, og vi kan ofte være behjælpelig med at anvise ledige pladser. (netværk med 5 lignende Botilbud i Nordjylland)

Landbo er medlem af Selveje Danmark samt Dansk erhverv.
Kontakt Socialrådgiver Majbritt Laustsen på Landbo her