Lederprofil

Frants er uddannet socialpædagog fra Aalborg Socialpædagogiske Seminarium, i 1993.

Frants har gennemført lederuddannelse i konfliktløsning ved Pædagogisk universitet i Århus.

Frants har en synlig og handlekraftig ledelsesstil, med mange års ledelseserfaring.

Frants er udviklingsorienteret, samt evner et konstruktivt samarbejde.

Frants har stiftet Fonden Landbo i 2006.

Har i perioden 1998 – 2006 været leder af Ravnbjerghus, et opholdsted for børn/unge fra 13 til 18 årige. (med efterværn op til 23 år.)

Frants har stiftet fonden Landlyst, 2003/2004 efter lov om social service § 93. Et Botilbud for 18 til 40 årige. Målgruppen var voksne med psykiske udviklingshandicap, og deraf følgende nedsat funktionsevne.

Fælles for de to institutioner var, at målgruppen var identisk, når de unge aldersmæssigt voksede ud af Ravnbjerghus tilbud, kunne der tilbydes plads på Landlyst. Målgruppen var udfordrende unge, som stillede store krav til tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde og ikke mindst vejledning af personalet.

Det organisatoriske arbejde ved etablering af begge institutioner, var ligeledes en del af arbejdsopgaverne.

Frants var ansat som leder af begge institutioner frem til 2006.

Har ligeledes været medvirkende ved opstart af opholdsteddet og botilbudet “Bækkebo” for unge med autisme/beslægtede handicap i årene fra 1989 til 1995, samt været med til etablering og opstart af specialprojekter for særligt belastede domsanbragte unge under det daværende Århus Amt. Dette i årene 1985 til 1989.

Frants har i årene 1982 til 1983 været ansat som underviser i et Arabisk land, herigennem har han et godt kendskab til den arabiske kultur.

Er gift med Majbritt, de har en voksen datter, samt været plejefamilie i 16 år for 3 søskende med anden etnisk baggrund end dansk.

Majbritt er uddannet Socialrådgiver, og er ansat som stedfortræder på botilbudet Landbo. Har afsluttet uddannelse i grundlæggende ledelse og er p.t. under uddannelse til familieterapeut.

Frants og Majbritt er uddannet Yacht Skipper af 3.grad, i 2002/03.

Frants og Majbritt har en motorsejler på 38 fod, som sejler med de unge på Landbo, se evt. sommertogt.