Kurser

Maj 2015 Landbo er pt. i gang med at uddanne 12 medarbejdere i ISU+
ISU+ er et værdifuldt Socialpædagogisk værktøj til at visualisere den unges udvikling i forhold til handleplaner, ISU+ dokumenterer den pædagogiske indsats meget præcist. 6 kursusdage, med intensiv undervisning, afsluttes i oktober 15.

2013-2014 og 2015
Landbo gennemfører netop nu et KRAP kursusforløb over 15 måneder, forløbet afsluttes i foråret 2015. Landbo stiller lokaler til rådighed, og Landbo´s køkken sørger for forplejning under kurset. Der er 45 kursusdeltagere, de kommer fra 5 forskellige botilbud i Nordjylland.

Psykolog Peter Storgaard, som har udviklet KRAP metoden, er ansat som Psykolog på Landbo.

KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
KRAP er indenfor de seneste år blevet en efterspurgt uddannelse,

Foråret 2013
Blev der afholdt kursus i tegn til tale, det var et intensivt kursus, der gav deltagerne værktøj til at kommunikere med personer uden sprog.

Den 25.-1. 11. havde vi en temadag omhandlende emnet, seksualitet. Annemette Hauchildt holdt et inspirerende oplæg om emnet, der gav stof til eftertanke.

I foråret 2010
Afholdt kursus i NLD og ADHD i forhold til problemstillingen med disse diagnoser. Underviser pædagogisk konsulent Hanne Vadum Madsen.

Sommer 2010
Hele personalegruppen deltog i færdiggørelsen af et længerevarende forløb med JTI (Jungiansk Type Index). Dette handlede bl.a. om samarbejde og om at sikre kvalitet og udvikling i personalegruppen.

Efterår 2010
Temadag om STU ( Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Bestyrelsen samt dele af personalegruppen deltog i denne temadag. Landbo tilbyder STU.

Billeder fra brandkursus november 2016

Billeder fra autismekursus