Hvordan arbejder vi

Undervisningen
På STU-Landbo underviser vi individuelt og i små hold (2-3). Vi tager udgangspunkt i elevens styrkesider og interesser, for der igennem at skabe succesoplevelser, der kan motivere den enkelte til læring, selvstændighed og udvikling.

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at alle har uudnyttede evner og at helhjertet nærvær og engagement fra vores side kan være medvirkende til, at eleverne får udnyttet dette potentiale.

Skoledagen er struktureret, så eleverne ved, hvad de kan forvente af dagen. Om morgenen lægger vi, i samarbejde med eleverne, dagens program. Hvis der er brug for det, visualiseres dagens aktiviteter ved hjælp af piktogrammer eller billeder.

Afklaringsforløb
Et STU forløb indledes altid med et 12 ugers afklaringsforløb. Her finder vi ud af, hvor den enkelte elev har styrkesider og interesser. Det er i løbet af de første 12 uger, at elev og undervisere gennem samtaler og præsentation af forskellige muligheder, danner sig en platform for det videre forløb.

Obligatoriske fag
Vi arbejder temaorienteret med emner, der almendannende retter sig mod de unges faglige, personlige og sociale udvikling. Sideløbende har eleverne dansk og matematik på individuelt tilpasset niveau, og der kan også tilbydes engelsk.

I temaundervisningen indgår fag, som udvikler den unges kommunikationsevner, viden og indsigt i samfundsforhold, boformer, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud.

KROP & BEVÆGELSE: Brug af kroppen integreres i den daglige undervisning. Desuden går vi ture, bruger naturen, motionscenteret, sansehus og vores egen lille bevægelsesafdeling.

ADL – (almen daglig livsførelse) Herunder indgår, efter behov: Madlavning, planlægning, økonomi, indkøb og udførelse, evt. deltagelse i madgruppe. Botræning, almindelig husførelse, tøjvask samt træning og hjælp til fx at bestille tid hos lægen, frisøren mm. Personlig hygiejne, hjælp og vejledning ift. personlig hygiejne og påklædning.

Valgfag
STU-Landbo tilbyder en række valgfag. Nogle af disse fag foregår på Botilbudet Landbo og varetages af faglærere tilknyttet Botilbudet Landbo.

  • Rideterapi
  • Musikterapi
  • Svømmeterapi
  • Klub (hvor eleven møder andre unge).
  • Motion
  • Holdsport
  • Kreativt værksted
  • Cykling og cykelværksted

Praktik
STU-Landbo tilbyder flere forskellige muligheder for praktik.

Intern øvelsespraktik i værksted, butik eller hos Landbos pedel.

Ekstern praktik foregår i et samarbejde lærere og elever imellem, hvor vi så vidt muligt forsøger at imødekomme elevens ønsker. Praktikkens længde og omfang aftales individuelt med den enkelte elev.

Vi har haft praktikanter i flere forskellige erhverv, f.eks. frisørsalon, gartneri, børnehave og café.