Godkendelsen for 2016

Landbo og Lykkegården er i foråret godkendt af Socialtilsyn Nord.

Du kan læse den flotte godkendelse på Tilbudsportalen. www.tilbudsportalen/Botilbudetlandbo