Lykkegården

Lykkegården – en smuk perle midt i naturen.

Lykkegården blev en del af Landbos botilbud d. 1 april 2015 og ligger i Assens.
Landbo er en smuk stråtægt ejendom, omkranset af skøn natur og marker.
Lykkegården har bistader som passes af personale og beboere, der hjælper til med at passe, slynge og hælde honning på glas. Ikke kun beboere og personale får gavn af honningen, da den også sælges i Butik-kræmmerhjørnet til Hadsunds borgere.
På Lykkegården er beboerne også med til, at passe stedets grise, høns, kaniner og geder.

Lykkegården er også stedet hvor Fonden Landbos båd står. Personale og beboere nyder i sommermånederne ofte en sejltur fra Kongsdal bådlaug, med Frants eller Majbritt ved roret. Beboere fra alle afdelinger deltager på skift på sommerens mange sejladser.

Lykkegårdens målgruppe og metoder.

Målgruppen på Lykkegården er identisk med den på Landbo, vi gør det vi er bedst til, og det er at yde et højt kvalificeret botilbud til unge/voksne, som er indenfor området ASF.

Teori mål og metoder, er hentet fra års erfaring på Landbo, begge personalegrupper er under løbende uddannelse og udvikling indenfor det faglige felt, som arbejder med målgruppens udvikling.

I 2015 afsluttede personalegruppen et 15 måneder langt KRAP uddannelsesforløb, og pt. er vi i et ISU+ forløb, hvor hovedparten af personalegruppen bliver færdige i løbet af 2016. Med ISU+ blive vi bedre rustet, til at opnå en endnu mere præcis indsats overfor de unge, og vi kan tilfredsstille kommunerne med en meget fagligt funderet udviklingsprofil og handleplan, på det pædagogiske arbejde.