Asperger Behandling

Søger du efter et botilbud til en borger med en asperger diagnose, så er Botilbudet Landbo det oplagte valg.

Vi er et socialpædagogisk døgntilbud/botilbud for unge/voksne med autisme og ASF. Vi tilbyder et liv i trygge rammer, og med optimale

udviklingsmuligheder. Hos os får borgeren både bopæl, arbejde og fritid i ét, og samme tilbud. Flere af de unge bor i selvstændige boliger på botilbudet.

Asperger behandling – Et botilbud

ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser) er en fællesbetegnelse for personer med diagnose inden for autisme og asperger lidelser, hvor syndromet primært viser sig i form af manglende evner og forståelse for det sociale samspil mellem mennesker. Derudover ses ofte motoriske problemer, snævre interesser og et særligt sprogbrug.

Til behandling af voksne mennesker med ASF, anbefaler vi et botilbud som det vi tilbyder, så er borgeren i daglig kontakt med professionelle, som har stor erfaring inden for området, og som arbejder udviklingsorienteret.