Aktiviteter

Fritid og beskæftigelse på Fonden Landbo.

Under de forskellige faner finder du beskrivelser og billeder fra tidligere aktiviteter fra fondens forskellige afdelinger.

 

Fonden Landbo er et helhedstilbud, derfor tilbyder vi beboeren beskæftigelse på stedet, i samarbejde med vores aktivitetspersonale. Vi vil finde ind til de ressourcer vores beboere besidder, i den udstrækning det er muligt tages afsæt i denne ressource, eksempelvis ved at tilbyde egentligt produktionsarbejde, eller beskæftigelse af mere simpel karakter som feks. hobbyaktiviteter eller anden kreativ aktivitet. Beskæftigelsen vil blive afstemt efter den enkeltes formåen og ønsker.

lejrbål fritid og aktivitet på botilbudet landbo

SOCIAL TRÆNING.

Målet for social træning er at gøre beboerne i stand til at færdes uden for Fonden Landbo.

Vi træner i at stå i kø ved indkøb, ved at stå ved siden af og vise hvordan man gør. En øvelse kan også være at udvise tålmodighed, for eksempel i et venteværelse.

Social træning er også at deltage i arrangementer, hvor man indgår i et samspil med andre. Træningen foregår også når beboerne skal på hjemmebesøg hos familien. Efter besøget evaluerer vi forløbet i samarbejde med beboeren og de pårørende.

For at skabe helhed i tilbudet, inddrager vi forældre og pårørende i den udstrækning det er muligt og til gavn for parterne. Vi tror på, at når forældre og pårørende er aktive, har det en positiv indvirkning på beboerens tilknytning til stedet. Ved særlige lejligheder inviterer vi familie, pårørende og øvrigt netværk til hyggeligt samvær med beboerne og personale hos Fonden Landbo.
Vi mener, at disse arrangementer styrker familien, netværket og vores fælles relationer, samt giver os en indsigt i de ressourcer, der er omkring hver enkelt beboer.