Rideterapi

Rideterapi er en læringsproces, hvor kontakten og omgangen med hestene bliver det centrale. Rideterapien bruger hesten, som en genvej til at komme i kontakt med indre styrker og ressourcer.

Ved hjælp af kontakt til hesten, er det muligt at arbejde med:
Kropskontrol/-bevidsthed, balance, koordinering, styrke og smidighed. Det er ikke nødvendigvis målet, at den unge skal ride, men målet kan f.eks. være, at den unge gennem arbejdet med hesten fra jorden, får en partner til at øve kropssprog, empati og ledelse på.

Nærværd, følelsesmæssig tilstand og afgrænsning bliver vigtige elementer, som den unge kan overføre til andre områder af livet. Ridningen giver ligeledes mulighed for at arbejde med hele kroppen, og lave balance øvelser. Det styrker samtidig de livsværdier, der er i forbindelse med at ride og have omgang med hesten dvs., at der hele tiden arbejdes med at udvikle bl.a. tydelighed, afgrænsning, tålmodighed, tillid, selvtillid, mestring og kontrol.

Psykiske mål ved rideterapi

Rideterapi giver større ansvarsfølelse:
Hesten kræver ikke andet end en god behandling, men man får til gengæld lov til at stille krav til den.

Bedre koncentration:
Beboeren er nød til at koncentrere sig ellers adlyder hesten ikke.

Opnår følelsen af kontrol:
Når hesten gør det beboeren vil have den til, oplever de en følelse af kontrol.

Evnen til at opnå tillid:
Når beboeren viser empati overfor hesten opnår de en tillid.

Øget selvværd:
Siddende på hesten er man højere end alle andre og kan overskue verdenen der oppe fra. Når der knyttes tætte sociale bånd mellem dyr og menneske opstår der en følelse af større selvværd.

Øget selvtillid:
Man samarbejder med hesten, styrer den og får en følelse af at mestre og have kontrol.

Øget samarbejdsevner:
Hesten reagerer efter beboerens signaler.

Øget empati:
Rideterapi styrker beboerens empatiske evne. Det sker ved at samarbejde med hesten.

Fysiske mål ved rideterapi

  • Bedre balance
  • Stærkere muskler
  • Større smidighed
  • Bedre udholdenhed
  • Øger evne til at koordinere
  • Giver afspænding
  • Giver udspænding
  • Bedre kredsløb
  • Bedre lungefunktion
  • Frisk luft