Atypisk Autisme

Autisme er en betegnelse for en gruppe beslægtede sygdomme, hvor årsagen er biologisk.

Atypisk Autisme, der helt konkret går under navnet Autisme Spektrum Forstyrrelser, hæmmer den tidlige udvikling af sociale færdigheder, hvilket også vil sige trivsel og udviklingsmuligheder.

Med andre ord kan autisme betegnes som en medfødt og biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk gennem adfærd. Det er forskelligt, hvordan autismen viser sig, og her spiller omgivelserne en central rolle.

Atypisk autisme og Autisme Spektrum Forstyrrelser hos Botilbudet Landbo

Har man fået stillet diagnosen, er det vigtigt at huske på, at denne ikke kan give et samlet billede af personen og den sociale kontekst. Derfor bør diagnosen blive suppleret med løbende vurderinger af personen.

Hos Botilbudet Landbo har vi stor erfaring med unge og voksne mennesker, der har autisme.

Vi tilbyder undervisning, hvor eleven trænes til at begå sig i samfundet, og hvor hver enkelt forberedes på en voksentilværelse.

Landbo STU er målrettet den gruppe af unge, som udfordres af ASF og beslægtede diagnoser, Landbo STU er det optimale tilbud, når der er behov for et “skræddersyet” uddannelsestilbud.